Home

Info

Om Imagine Norway

Om Imagine Norway

Imagine Norway er først og fremst en konkurranse for unge musikere i alderen 17-21 år, men innehoder også kurs/workshop med tema som sceneopptreden, markedsføring m.m. Imagine avholdes i mange land i mange verdensdeler. I 2018 ble det arrangert en nasjonal finale for første gang i Norge, i Tønsberg 2. - 4. november. Vestfold fylkeskommune er arrangør, i samarbeid med Jeunesses Musicales Norway (JMN), Tønsberg kommune og UKM Norge.

Arrangementet har mange likheter med UKM (Ung Kultur Møtes), men samtidig er det noen vesentlige forskjeller: Imagine er kun forbeholdt band, og ungdommene som plukkes ut til å spille er eldre. På mange måter er Imagine er arena å strekke seg etter for band som tidligere har deltatt i UKM.

2024 * JMI All Rights Reserved

* Login Form * Close
{snp_es_scripts}